Dienos citata

Apie mus

Nacionalinės NVO koalicijos tikslai: 

  • Vienyti nacionalines skėtines NVO, veikti kartu ir bendradarbiauti siekiant stiprinti NVO sektorių ir atstovauti  jų interesams valstybės institucijose; 
  • Dalyvauti LRPK, LRS, LRV, ministerijų ir kitų institucijų darbo grupėse, tarybose, komisijose ir kt. susitikimuose dėl NVO sektoriaus stiprinimo ir plėtros; 
  • Vykdyti LR Nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymo stebėseną ir prisidėti prie jo įgyvendinimo nacionaliniu ir vietos lygiu; 
  • Teikti siūlymus ir rekomendacijas dėl teisės aktų tobulinimo; 
  • Stiprinti pilietinę visuomenę; 
  • Atstovauti Lietuvos NVO (koaliciją) tarptautiniu mastu. 

NVO koalicijos steigimo etapai

Prie Nacionalinės NVO koalicijos gali prisijungti ir kitos skėtinės NVO asociacijos, veikiančios įvairiose viešosios politikos srityse – skėtinė NVO asociacija ar neformaliai susibūręs NVO skėtis raštu turėtų kreiptis į Nacionalinę NVO koaliciją. 

Naujienos