Nacionalinė NVO koalicija – nacionalinių skėtinių nevyriausybinių organizacijų, vienijančių įvairiose viešosios politikos srityse veikiančias nevyriausybines organizacijas (NVO), susivienijimas.

Koalicijos tikslas yra veikti kartu ir bendradarbiauti siekiant stiprinti NVO sektorių, stiprinti pilietinę visuomenę bei prisidėti įgyvendinant LR Nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymą.

Nacionalinė nevyriausybinių organizacijų koalicija vienija 15 nacionalinių skėtinių NVO, kurios vienija per 3.000 NVO visoje šalyje ir kurių veikloje narystės pagrindu dalyvauja daugiau kaip 500 tūkstančių gyventojų.