Nacionalinė NVO koalicija

Advokacija

Advokacija – tai nevyriausybinių organizacijų veikla, kuria siekiama paveikti viešąją politiką taip, kad būtų ginami ar tenkinami viešieji šių organizacijų interesai.
Nacionalinė NVO koalicija užsiima advokacija dėl NVO veikimui palankesnės politinės ir teisinės aplinkos: vykdo aktualių teisės aktų kūrimo bei įgyvendinimo stebėseną bei aktyviai įsitraukia į NVO sektoriui aktualių sričių politikos formavimo procesą, teikdama NVO pozicijas bei pasiūlymus raštu bei darbiniuose susitikimuose su valstybės institucijomis.

Aktualūs valstybės institucijoms pateikti siūlymai ir pozicijos

2023

2023-07-13 Dėl Atviros Vyriausybės 2023-2025 m. plano tikslinimo dėl NVO plėtros veiksmo
2023-06-22 Pastabos Savanorių, tarptautinių humanitarinių organizacijų ir nevyriausybinių organizacijų pajėgų patirtų išlaidų kompensavimo sąlygų ir tvarkos aprašo projektui

2023-05-19 Bendras NVO kreipimasis į Ministrę Pirmininkę dėl NVO įtraukimo į pilietinio pasipriešinimo planus
2023-03-08 Dėl nevyriausybinių organizacijų ilgalaikio stiprinimo, užtikrinant Nevyriausybinių organizacijų fondo tvarų augimą
2023-03-07 Dėl pasiūlymo Atviros Vyriausybės 2023 – 2025 m. planui
2023-02-28 Dėl NVO įtraukimo į į alternatyviosios krašto apsaugos tarnybos klausimų svarstymą

2022

2022 gruodis Dėl nacionalinės darbotvarkės „Lietuvos piliečių rengimo pilietiniam pasipriešinimui strategija“ įgyvendinimo plano projekto
2022-11-15 Pasiūlymai Lietuvos politinių partijų savivaldos ir merų rinkimų programoms
2022 rugsėjis-lapkritis Pasiūlymai Civilinės saugos įstatymo Nr. VIII-971 pakeitimo įstatymo projektui (naujai redakcijai).
2022-10-03 Dėl subsidijų šildymui ir elektrai: NVO apklausos rezultatų suvestinė
2022-02-03 Dėl šildymo kainų NVO padidėjimo
2022-05-24/2022-05-31 Dėl Labdaros ir paramos įstatymo pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIVP-367(2): GPM paramos skyrimo tik NVO sektoriui

2021

2021-03-24 Dėl Lietuvos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano 2021-2026 m. rengimo eigos ir derinimo su socialiniais-ekonominiais partneriais
2021-04-07 Dėl 2022 metų paskelbimo savanorystės metais
2021-05-11 Dėl nevyriausybinių organizacijų kaip neperkančiųjų organizacijų statuso sureguliavimo ir vieningo taikymo
2021-05-13 Dėl plano „Naujos kartos Lietuva“ – Lietuvos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano 2021-2026 m. – įgyvendinimo ir stebėsenos
2021-05-17 Dėl Labdaros ir paramos įstatymo Nr. I-172 7 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto
2021-06-11 Socialinių ir ekonominių partnerių kreipimasis dėl įtraukimo į ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės „Naujos kartos Lietuva“ stebėsenos mechanizmus”
2021-11-22 Dėl Labdaros ir paramos įstatymo Nr. I-172 7 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIVP-367
2021-12-07 Dėl Socialinių paslaugų įstatymo pakeitimo projekto Nr. XIVP -1095
2021-12-12 Dėl Labdaros ir paramos įstatymo Nr. I-172 13 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIVP-247
2021-12-28 Dėl 2021-2027 m. Europos Sąjungos fondų investicijų programos ir priemonės „Naujos kartos Lietuva“ nacionalinės valdymo ir kontrolės sistemos

Su išsamiu pasiūlymų ir pozicijų sąrašu galima susipažinti veiklos ataskaitose.