Nacionalinė NVO koalicija

Atstovavimas NVO

Nacionalinė NVO koalicija, atstovaudama nevyriausybinio sektoriaus interesams tiesiogiai arba per deleguotus atstovus dalyvauja įvairiose nacionalinėse ir tarptautinėse darbo grupėse, komitetuose, valdymo organuose. Koalicijos nariai taip pat dalyvauja įvairiose darbo grupėse pagal savo veiklos sritis.

Nacionalinė NVO koalicija atstovauja nevyriausybinio sektoriaus poziciją šiose valstybės institucijose ir darbo grupėse:

Nacionalinė visuotinės gynybos koordinavimo taryba
Krašto apsaugos ministerijos darbo grupė LR piliečių rengimo pilietiniam pasipriešinimui strategijos projektui parengti
Atviros Vyriausybės partnerystės darbo grupė
Lietuvos Respublikos ir Šveicarijos Konfederacijos bendradarbiavimo programos priežiūros komisija  Finansų ministerijoje
Vidaus reikalų ministerijos 2014 – 2020 metų Europos Sąjungos finansinio laikotarpio Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo programų komitetas
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Pokarantininių socialinių klausimų konsultacinė grupė
Vyriausybės darbo grupė klausimams, susijusiems su pagalbos COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) sukeltos pandemijos paveiktoms asmenų grupėms teikimu, koordinuoti ir spręsti
Finansų ministerijos 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos komitetas
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos PAT stebėsenos grupė
Europos socialinio fondo agentūros valdyba
Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūros Erasmus+ Akreditacijų atrankos komitetas

Nacionalinė NVO koalicija taip pat deleguoja NVO atstovus į Nevyriausybinių organizacijų tarybą.

Narystė tarptautinėse organizacijose

Nacionalinė nevyriausybinių organizacijų koalicija 2019 metais tapo Europos pilietinio forumo (European Civic Forum – ECF) nare ir aktyviai įsitraukė į įvairias ECF organizuojamas iniciatyvas. Europos pilietinio forumo, vienijančio daugiau nei 110 pilietinių organizacijų iš 29 Europos šalių, tikslas — mažinti atotrūkį tarp ES institucijų ir piliečių, užtikrinant pamatinius solidarumo ir demokratijos principus. ECF jungia aktyvius piliečius (pilietinius veikėjus), institucijas, akademikus ir žiniasklaidą per konferencijas, forumus, aljansus ir kampanijas, taip skatindamas tarpvalstybinę pilietiškumo išraišką, europizuodamas pilietinį dalyvavimą. Nuo pat įkūrimo 2005 m. Europos pilietinis forumas stengėsi: skatinti palankią aplinką aktyviems piliečiams; remti Europos pilietinės visuomenės struktūrizavimą; skatinti pilietinės visuomenės organizacijų institucinį pripažinimą.

Nuo 2021 metų Nacionalinė NVO koalicija taip pat prisijungė prie CIVICUS: World Alliance for Citizen Participation. Tai pasaulinis pilietinės visuomenės organizacijų ir aktyvistų aljansas, skirtas stiprinti piliečių veiksmus ir pilietinę visuomenę visame pasaulyje. Ši daugiau nei 9000 narių 175 šalyse jungianti organizacija siekia ginti piliečių laisves ir demokratines vertybes, stiprinti žmonių galią organizuotis, mobilizuotis ir imtis veiksmų bei įgalinti atskaitingesnę, veiksmingesnę ir novatoriškesnę pilietinę visuomenę.

Affinity Group of National Association (AGNA) (nacionalinių asociacijų bendrų interesų grupė) vienija viso pasaulio nacionalines asociacijas (tinklus) ir regionines platformas, kurios atstovauja ir suteikia bendrą balsą pilietinei visuomenei savo šalyse. Tinklo veiklą koordinuoja valdymo komitetas, sudarytas iš AGNA narių, ir juo siekiama skatinti mokymosi galimybes ir žinių generavimą, pavyzdžiui, žinių mainus tarp AGNA tinklo narių darbuotojų, teminius tarpusavio mokymosi mainus ir pasaulinius, tarpsektorinius mokymosi galimybių projektus. Šiuo metu AGNA priklauso 93 nacionalines asociacijas su atstovais iš Afrikos, Azijos, Karibų jūros, Europos, Lotynų Amerikos, Šiaurės Amerikos ir Ramiojo vandenyno. Nacionalinė NVO koalicija yra aktyvi Teisėtumo, skaidrumo ir atskaitomybės darbo grupės narė.