Kategorija: <span>Naujienos</span>

#NVObalsas Šiauliuose: susitikimas su Šiaulių mieste veikiančiomis NVO

Ką galime kartu nuveikti, kad NVO Šiauliuose būtų dar stipresnės, o į jų siūlymus bei poreikius atsižvelgiama? Apie tai gegužės 12 d. kartu su Koalicijos nariais Nacionalinė kūrybinių ir kultūrinių industrijų asociacija, Nacionalinis skurdo mažinimo organizacijų tinklas, Lietuvos vietos bendruomenių organizacijų sąjunga, NVO teisės institutas, Švietimo NVO tinklas lankėmės Šiauliuose …

Mūsų jau 17!

Lietuvos socialinio verslo asociacija tapo asocijuotais Nacionalinės NVO koalicijos nariais! Lietuvos socialinio verslo asociacija (LISVA) — tai nacionalinė socialinius verslus vienijanti skėtinė organizacija, aktyviai dalyvaujanti formuojant ir įgyvendinant socialinio verslo plėtros politiką Lietuvoje, atstovaujanti savo narius valstybinėse institucijose bei stiprinanti socialinio verslo srityje dirbančių organizacijų gebėjimus bei kompetencijas. NVO koalicijos …

Ką nuveikėme 2022 metais?

Praėjusieji 2022 metai neleido atsikvėpti – atėjo su naujais vėjais ir netikėtais geopolitiniais iššūkiais. Nuo pagalbos renkant paramą, dalyvavimo pilietiniuose protestuose iki nacionalinio saugumo bei pilietinio pasipriešinimo klausimų kėlimo aukšciausiu lygmeniu – susitelkusios nevyriausybinės organizacijos parodė aiškią lyderystę bei ryžtą. Nacionalinės NVO koalicijos darbai, pasiekimai ir planai – 2022 m. …

Vasario 27-ąją pirmą kartą Lietuvoje minima Nevyriausybinių organizacijų diena

Švęskime #NVOdieną kartu! Vasario 27-oji — pirmą kartą Lietuvoje minima NVO — nevyriausybinių organizacijų — diena, kuria siekiame suburti aktyvius Lietuvos žmones, organizacijas, verslus bei institucijas kartu atšvęsti bei įprasminti kasdienius piliečių organizacijų pasiekimus, pokyčius bei svarbą. Nuo žmogaus teisių, vaikų ir jaunimo, aplinkosaugos iki kultūros bei švietimo — NVO …

Įvertino žmogaus teisių pažangą Lietuvoje: pokyčiai drungni 

Nevyriausybinė organizacijos (NVO) pateikė šešėlinę ataskaitą Jungtinių Tautų komitetui, kurioje kritikuoja lėtą Lietuvos žmogaus teisių pažangą. NVO atkreipia dėmesį į skurdą, žmonių su negalia atskirtį, prastą ŽIV valdymą ir menką progresą LGBTIQ+ bei romų teisių srityje. Ataskaita apžvelgia Lietuvos pažangą, įgyvendinant Tarptautinį ekonominių, socialinių ir kultūrinių teisių paktą. Paktas įtvirtina …

Nacionalinė NVO koalicija švenčia 3-ejų metų gimtadienį!

Dar 2009 metais susibūrėme kartu su įvairių organizacijų atstovais ir nusprendėme įkurti bendrą vienetą, kuris galėtų atstovauti mus visus — visą nevyriausybinį sektorių! Iš to oficialiai 2019 metų gruodžio 19 dieną gimė ir Nacionalinė NVO koalicija — stipri, proverži ir vieninga organizacija! Nuo to laiko kartu su 16 mūsų narių …

NVO įtraukimas į naująją civilinės saugos sistemą

Lapkričio 9 d. vykusiame LR Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto posėdyje buvo svarstytas naujojo Civilinės saugos įstatymo projektas (nuoroda: http://bit.ly/3tlRG1Q). Posėdžio metu buvo pilnai ar iš dalies pritarta beveik visiems Nacionalinės NVO koalicijos pateiktiems siūlymams dėl NVO įtraukimo į krizių valdymą ir prevenciją. Svarus NVO indėlis sprendžiant COVID-19, pabėgėlių …

Nacionalinės NVO koalicijos atstovė — AGNA tinklo valdybos narė

AGNA — tai pasaulinės CIVICUS organizacijos (kurios nariais yra ir Nacionalinė NVO koalicija) tinklas, vienijantis nacionalines asociacijas ir regionines platformas iš daugiau nei 81 pasaulio valstybių. AGNA tinklas skatina platesnį bei atviresnį tarptautinį bendradarbiavimą tarp nacionalinių organizacijų, ieškant naujų būdų bei partnerysčių spręsti įvairius nacionalines ir regionines šių dienų iššūkius. …

Subsidijos NVO dėl finansinės pagalbos

Jau paskelbtas oficialus kvietimas NVO teikti subsidijų paraiškas kompensuoti padidėjusiems paslaugų teikimo išlaidoms:Paraiškų priėmimo pradžia – 2022 m. spalio 26 d.Paraiškas galima teikti iki – to momento, kai pagal gautas subsidijų paraiškas bus paskirstyta visa subsidijų paraiškoms finansuoti bendrai skiriama valstybės biudžeto lėšų suma, bet ne ilgiau kaip iki 2022 …