Ką nuveikėme 2021 metais?

Nors 2021 metais gyvenome ir dirbome neapibrėžtumo sąlygomis, susitelkę judėjome į priekį – siekėme savo užsibrėžtų tikslų, ieškojome nestandartinių sprendimų nenumatytiems atvejams, telkėme partnerius ir valdžios institucijas bendriems sprendimams ir darbams: Atstovavome NVO interesus 13 darbo grupių, komitetų, komisijų, Suorganizavome 11 periodinių koalicijos narių susitikimų, Parengėme 20 raštų ir kreipimųsi …

Laikas rengti ir teikti metines NVO ataskaitas!

Primename, jau laikas rengti ir tvirtinti metinius finansinių ir veiklos ataskaitų rinkinius ar metinę ataskaitą. Metinių finansinių ataskaitų rinkinį, veiklos ataskaitą/metinį pranešimą ar metinę ataskaitą tvirtina visuotinis narių (dalininkų) susirinkimas, kuris turi įvykti per 4 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos. Patvirtintas metinių ataskaitų rinkinys/metinė ataskaita Registrų centrui pateikiama per 30 …