Finansinės pagalbos NVO subsidijos išaugusioms išlaidoms padengti

Finansinės pagalbos NVO subsidijos išaugusioms išlaidoms padengti

Nacionalinė NVO koalicija metų pradžioje inicijavo kreipimųsis į valdžios institucijas dėl NVO smarkiai padidėjusių šildymo ir kitų išlaidų. Džiaugiamės, kad buvo atliepta į mūsų teiktus pasiūlymus – Socialinės apsaugos ir darbo ministerija parengė Finansinės pagalbos nevyriausybinėms organizacijoms subsidiją išaugusioms išlaidoms padengti.

Pagalbos priemone galimos finansuoti veiklų sritys:
-kompensuoti padidėjusius komunalinių paslaugų (šildymo, elektros energijos tiekimo ir kt.) teikimo kaštus;
-kompensuoti dėl COVID-19 pandemijos pasekmių patiriamas išlaidas (dezinfekciniam skysčiui, asmeninėms apsaugos priemonėms ir kt. būtiniausioms priemonėms įsigyti);
-padengti darbo užmokestį, jei dėl padidėjusio krūvio įdarbinamas naujas darbuotojas, ar priedą (priemoką), jei šis priedas (priemoka) darbuotojui mokamas už papildomą darbą, išaugus socialinių paslaugų poreikiui.

Subsidijos panaudojimo trukmė – iki 2022 m. gruodžio 31 d. Subsidijai skiriama – 2 000 000 (du milijonai) Eur.
Subsidijos aprašas
Visas kvietimas
Paraiškos teikiamos per SOPAS sistemą.