Ką nuveikėme 2021 metais?

Ką nuveikėme 2021 metais?

Nors 2021 metais gyvenome ir dirbome neapibrėžtumo sąlygomis, susitelkę judėjome į priekį – siekėme savo užsibrėžtų tikslų, ieškojome nestandartinių sprendimų nenumatytiems atvejams, telkėme partnerius ir valdžios institucijas bendriems sprendimams ir darbams:

  • Atstovavome NVO interesus 13 darbo grupių, komitetų, komisijų,
  • Suorganizavome 11 periodinių koalicijos narių susitikimų,
  • Parengėme 20 raštų ir kreipimųsi į įvairias institucijas,
  • Dalyvauta 99 įvairiuose susitikimuose, atstovaujant NVO interesus,
  • Parengėme 10 pranešimų spaudai,
  • Nacionalinė NVO koalicija oficialiai tapo tarptautinių organizacijų: CIVICUS: World Alliance for Citizen Participation, AGNA ir Europos pilietinio forumo (European Civic Forum) nare.

Kviečiame išsamiau susipažinti su Nacionalinės NVO koalicijos veiklos rezultatais 2021 m. veiklos ataskaitoje.

Dėkojame visiems nariams, tarybos nariams ir partneriams, kurie buvo kartu visus 2021-uosius metus ir prisidėjo stiprinant pilietinę visuomenę, priimant ir įgyvendinant mums visiems svarbius sprendimus. Būkime kartu ir 2022-aisiais!