Laikas rengti ir teikti metines NVO ataskaitas!

Laikas rengti ir teikti metines NVO ataskaitas!

Primename, jau laikas rengti ir tvirtinti metinius finansinių ir veiklos ataskaitų rinkinius ar metinę ataskaitą.

  • Metinių finansinių ataskaitų rinkinį, veiklos ataskaitą/metinį pranešimą ar metinę ataskaitą tvirtina visuotinis narių (dalininkų) susirinkimas, kuris turi įvykti per 4 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos.
  • Patvirtintas metinių ataskaitų rinkinys/metinė ataskaita Registrų centrui pateikiama per 30 dienų nuo jo patvirtinimo momento.

Reikalavimai ataskaitoms pagal organizacijos teisinę formą: