Nacionalinė NVO koalicija

Narystė

Nacionalinės NVO koalicijos tikraisiais nariais gali būti juridiniai asmenys, kurie yra nacionalinės skėtinės nevyriausybinės organizacijos, veikiančios vienoje ar keliose viešosios politikos srityse bei atitinkantys šiuos pagrindinius kriterijus:

  • Viena viešosios politikos sritis gali turėti tik vieną NVO vienijančią nacionalinę skėtinę nevyriausybinę organizaciją, turinčią tikrojo nario statusą.
  • Nacionalinė skėtinė nevyriausybinė organizacija turi vienyti NVO pagal vieną aprašytą viešosios politikos sritį, kurių sąrašas tvirtinamas visuotiniame narių susirinkime.
  • Nacionalinė skėtinė nevyriausybinė organizacija turi būti didžiausia (juridinių asmenų narystės atžvilgiu) atitinkamoje viešosios politikos srityje veikianti NVO asociacija.

Koalicijos asocijuotais nariais gali būti juridiniai asmenys arba neformali juridinių asmenų grupė, veikianti jungtinės veiklos ar bendradarbiavimo sutarties pagrindu, įsipareigoję laikytis įstatų reikalavimų. Asocijuotieji nariai neturi balso teisės Visuotiniame narių susirinkime.

Detalesni narystės kriterijai nustatyti Nacionalinės NVO koalicijos įstatuose.

Nevyriausybines organizacijas, besidominčias naryste Nacionalinėje NVO koalicijoje, maloniai kviečiame susisiekti el. paštu gaja@ngo.lt