Nacionalinė NVO koalicija

NVO metinių ataskaitų teikimas

Metinius finansinių ir veiklos ataskaitų teikimas Juridinių asmenų registrui – svarbus NVO skaidrumo kriterijus.

  • Metinių finansinių ataskaitų rinkinį, veiklos ataskaitą/metinį pranešimą ar metinę ataskaitą tvirtina visuotinis narių (dalininkų) susirinkimas, kuris turi įvykti per 4 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos.
  • Patvirtintas metinių ataskaitų rinkinys/metinė ataskaita Registrų centrui pateikiama per 30 dienų nuo jo patvirtinimo momento.
  • Veiklos ataskaitoje išsamiai informuojama apie NVO tikslus, įgyvendintas ir planuojamas veiklas ir kt. Ši ataskaita yra atskiras dokumentas, kurio turinį apibrėžia teisės aktiai. Tai nėra finansinė veiklos rezultatų ataskaita, kuri rengiama kaip finansinių ataskaitų rinkinio dalis.

Reikalavimai ataskaitoms pagal organizacijos teisinę formą: