Subsidijos NVO dėl finansinės pagalbos

Subsidijos NVO dėl finansinės pagalbos

Jau paskelbtas oficialus kvietimas NVO teikti subsidijų paraiškas kompensuoti padidėjusiems paslaugų teikimo išlaidoms:
Paraiškų priėmimo pradžia – 2022 m. spalio 26 d.
Paraiškas galima teikti iki – to momento, kai pagal gautas subsidijų paraiškas bus paskirstyta visa subsidijų paraiškoms finansuoti bendrai skiriama valstybės biudžeto lėšų suma, bet ne ilgiau kaip iki 2022 m. gruodžio 5 d.
Subsidijos panaudojimo trukmė – iki 2022 m. gruodžio 31 d.

Galimos skirti subsidijos dydis:
Didžiausia galimos skirti subsidijos vertė negali būti didesnė nei 15 procentų nuo teikiamų viešųjų paslaugų vertės ir ne daugiau nei 25 000 Eur.
Numatytoms veikloms įgyvendinti numatyta skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 5 000 000 (penki milijonai) Eur valstybės biudžeto lėšų.

Tinkamos finansuoti išlaidos:
Patirtos nuo 2022 birželio 1 d. iki 2022 m. gruodžio 31 d.;
Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos, tiesiogiai susijusios ir būtinos teikti viešąją paslaugą;

Subsidijai paraiškos teikiamos užpildant paraiškos formą informacinėje sistemoje https://sopas.sppd.lt:8099
Priemonės aprašas

Išsami informacija čia

KONTAKTINIAI DUOMENYS:
Informacinės sistemos klausimais: tel. 8 658 82 158 ir 8 658 82 154, el. p. nvosubsidijacovid@sppd.lt
Paraiškos turinio klausimais: tel. 8 615 60 315 el. p.
NVO@socmin.lt arba el. p. nvosubsidijacovid@sppd.lt