Nacionalinė NVO koalicija

Visuotinė gynyba ir NVO

Pastarieji metai atskleidė tikrąją piliečių galią: sunkiausiais valstybei momentais būtent pilietinės iniciatyvos sugebėjo susitelkti bei nustebinti visą pasaulį savo solidarumu ir pagalba tiek COVID-19 pandemijos metu, tiek ir besitęsiančio rusijos karo Ukrainoje akivaizdoje.

Valstybės gynyba ir krizių valdymas – ne tik valstybės institucijų, ginkluotųjų pajėgų ir saugumo tarnybų, bet visų mūsų atsakomybė ir gyvybinis interesas. Todėl piliečių įtraukimas į šį procesą yra itin svarbi visuomenės saugumo sąlyga.

NVO atstovai diskutuoja apie krizių valdymą

Nevyriausybinės organizacijos yra vienas efektyviausių tarpininkų valstybės dialogui su piliečiais. Todėl Nacionalinė NVO koalicija siekia įtraukti NVO į valstybės gynybos, pilietinio pasipriešinimo ir kitų krizių planų rengimą bei įgyvendinimą.

Ką nuveikėme?

2023 m. lapkričio 30 d. surengėme antrąjį pilietinio pasipriešinimo forumą – apskritojo stalo diskusiją „Visuotinės gynybos link: situacijos apžvalga ir tolesni žingsniai“, daugiau informacijos ir įrašas čia.

2023 m. lapkritį Nacionalinės NVO koalicijos bei kitų NVO atstovai buvo įtraukti į Visuotinės gynybos koordinavimo tarybą.

2023 m. gegužės 19 d. drauge su Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetu surengtas Pilietinio pasipriešinimo forumas, kurio tikslas – kuo greičiau ir efektyviau inicijuoti piliečių pasirengimą valstybės gynybai, įtraukiant visuomenę ir šalyje veikiančias nevyriausybines organizacijas: komentaras žiniasklaidoje ir forumo įrašas

Forumą lydėjo bendras NVO kreipimasis į Ministrę Pirmininkę, kviečiantis pasitelkti aktyvius piliečius pasipriešinimo strategijų rengime ir įgyvendinime.

Ugdome ir stipriname savo narius bei kitas NVO šioje srityje – birželio 30 d. surengėme mokymus „Pasirengimas dienai X: kokia NVO vieta valstybės gynyboje ?”

NVO vaidmenį šalies gynyboje kartu su istorikais, kariuomenės ir kitų organizacijų atstovais 2023 m. liepos mėnesį aptarėme renginyje „Karas po karo. Lietuvos Laisvės kovų pradžia 1944 m. Pasipriešinimas antrajai sovietų okupacijai“ : išsamiau bei renginio įrašas.

NATO viršūnių susitikimo išvakarėse liepos 11 d. kartu su Švietimo NVO tinklo ir Europiečių judėjimo atstovėmis susitikome su Vilniuje besilankančiais Ukrainos analitinio centro Foreign Policy Council „Ukrainian Prism” ekspertais – aptarėme Ukrainos pilietinio pasipriešinimo pamokas, pilietinės visuomenės atsparumą, NVO rolę karo metu bei būdus stiprinti Europos piliečių palaikymą Ukrainai.

Siekdami partnerystės ir veikti išvien, 2023 m. rugpjūtį susitikome su Lietuvos šaulių sąjungos vadu.

Diskusijų festivalyje”Būtent!” 2023 m. rugsėjo pradžioje pakvietėme diskusijai apie piliečių į(si)traukimą ir valstybės institucijų bei NVO partnerystės svarbą „Pasiruošimas dienai X: piliečių galia ginant laisvę“: įrašas.

Rugsėjo 11-14 d. dalyvavome Lietuvos Respublikos Krašto apsaugos ministerijos ir partnerių organizuojamuose kursuose „Atsparumas ir visuotinė gynyba“.

Rugsėjo 22 d. Nacionalinės NVO koalicijos vadovė Gaja Šavelė savo poziciją LRT.lt portalui pateikė poziciją apie Vyriausybės patvirtintą Lietuvos piliečių rengimo pilietiniam pasipriešinimui strategijos įgyvendinimo planą.