Nacionalinė NVO koalicija

Renginiai ir susitikimai

Renginiai ir susitikimai, kuriuos organizuojame arba dalyvaujame

2024

2024-07-03 Ateities vizijos „LIETUVA 2050“ bendrakūrėjų susitikimas
2024-07-01 Susitikimas su Teisingumo ministre
2024-06-28 Nacionalinės regioninėss plėtros tarybos posėdis
2024-06-10 NVO tarybos posėdis
2024-06-05 Informacinio atsparumo mokymai Kupiškyje
2024-06-05 Susitikimas su Kupiškio nevyriausybinių organizacijų tarybos bei savivaldybės atstovais
2024-05-30 Diskusija „NVO ir visuomenės atsparumas“
2024-05-21 Susitikimas su Ignalinos atominės elektrinės atstovais
2024-05-16 Informacinio atsparumo mokymai Trakuose
2024-05-14 Projekto „Alternatyvių Investicijų Detektorius (AID2)“ partnerių susitikimas
2024-04-25 Susitikimas su kandidatiu į LR Prezidentus Dainiumi Žalimu
2024-04-25 Seimo nario Andriaus Bagdono spaudos konferencija „Mažiau biurokratijos skiriant paramą nevyriausybiniame sektoriuje“
2024-04-24 Susitikimas su kandidate į LR Prezidentus Ingrida Šimonyte
2024-04-24 Diskusija „Enhancing Civil Society Participation in Public Policy Processes: Lessons from Lithuania and Angola”
2024-04-17 LRV pasitarimas dėl gynybos finansavimo
2024-03-28 Informacinio atsparumo mokymai Vilniaus raj. sav.
2024-03-19 Nacionalinės NVO koalicijos visuotinis narių susitikimas
2024-03-18 NVO tarybos prie LR Vyriausybės posėdis
2024-03-18 Premjerės Ingridos Šimonytės inicijuota apskrito stalo diskusija dėl gynybos finansavimo alternatyvų
2024-03-14 2021–2027 metų ES fondų investicijų programos stebėsenos komiteto posėdis
2024-03-13  LR Seimo apskritojo stalo diskusija „Pilietybės išsaugojimas – kodėl tai svarbu kiekvienam lietuviui?“
2024-03-12 Apskritojo stalo diskusiją tema „Europos semestras ir šaliai skirtos reformų ir investicijų rekomendacijos: efektyvumas, tikslingumas, įgyvendinamumas. Pilietinės visuomenės nuomonė“  
2024-03-08 Informacinio raštingumo dirbtuvės Klaipėdoje
2024-03-09 Nacionalinės visuotinės gynybos koordinavimo tarybos (NVGKT) posėdis Ukmergės rajono savivaldybėje
2024-02-19 Papildomi NVO metinių ataskaitų rengimo ir teikimo už 2023 m. mokymai
2024-02-15 Atviros Vyriausybės darbo grupės posėdis
2024-02-12 NVO metinių ataskaitų rengimo ir teikimo už 2023 m. mokymai  
2024-02-09 Nacionalinės NVO koalicijos narių susitikimas
2024-01-12 HOMO CULTUS: pažangos strategija „Lietuva 2050“

2023

2024-12-14 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos stebėsenos komiteto posėdis
2023-12-11 Lietuva 2050 bendrakūrėjų renginys
2023-12-08 NVO tarybos posėdis
2023-11-29 Lietuvos kariuomenės dienos proga surengta konferencija  „Women in International Security“
2023-11-27 Apskritojo stalo diskusija „Visuotinės gynybos link: situacijos apžvalga ir tolesni žingsniai“
2023-11-08 LRT radijo laida „Aktualijų studija“ diskusija apie tai kokią rolę NVO užimtų pilietinio pasipriešinimo metu
2023-10-20 NVO veiklos skaidrumo, atskaitomybės kompetencijų stiprinimo mokymai
2023-10-17 Skaidriai veikiančios ir atskaitingos NVO: mokymai NVO ir individualios konsultacijos
2023-10-13 Informacinio raštingumo dirbtuvės – Ignalinoje ir Vilniuje
2023-10-09 58-oji LiJOT Asamblėja
2023-10-04 Diskusija kartu su Tautinių mažumų departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės dėl „Kaip galime stiprinti bendradarbiavimą tautinių mažumų tematika Lietuvoje?”
2023-10-03 Nacionalinės NVO koalicijos atstovų susitikimas su Seimo pirmininke
2023-09-30  Seimo Ateities komiteto posėdis
2023-09-27 Šiaulių miesto savivaldybės NVO tarybos organizuojama NVO iniciatyvų pasidalijimo konferencija
2023-09-27 #NVObalsas Šiauliai 2.0
2023-09-25 Briuselyje vykusi Europos piliečių forumo (angl. European Civic Forum) (ECF) Generalinė asamblėja ir Europos piliečių akademija 2023.  
2023-09-18  Lietuvos Respublikos Krašto apsaugos ministerijos ir partnerių organizuojami kursai „Atsparumas ir visuotinė gynyba“.  
2023-09-15 Informacinio raštingumo dirbtuvės – Zarasuose
2023-09-11 Nacionalinės NVO koalicijos narių posėdis
2023-09-07 Finansų ministerijos suburtas regionų, verslo ir NVO atstovų susitikimas
2023-08-25 Diskusijų festivalis „Būtent!“
2023-08-01 LR Krašto apsaugos ministerijos surengtas diskusijų ciklas „Už stereotipų ribos: Marcelės Kubiliūtės lyderystės pavyzdys ateities moterų kartoms“
2023-07-21  Informacinio raštingumo dirbtuvės Švenčionėliuose  
2023-07-18 Renginys „Karas po karo. Lietuvos Laisvės kovų pradžia 1944 m. Pasipriešinimas antrajai sovietų okupacijai“
2023-07-12 #NATOSummit2023  
2023-07-01 Vasaros mokymai „Ar gali NVO pasiruošti dienai X ir kokią vietą jos užims valstybės gynyboje tuo metu?”
2023-06-22  Informacinio raštingumo dirbtuvės Druskininkuose
2023-06-20  Informacinio raštingumo dirbtuvės Panevėžyje
2023-06-16 Susitikimas su Valstybės saugumo departamento ir Krašto apsaugos ministerijos atstovais
2023-06-13 Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje vykęs NVO tarybos posėdis
2023-06-06 #NVObalsas Druskininkai
2023-05-16 Pilietinio pasipriešinimo forumas „Visų mūsų reikalas“  
2023-05-15 #NVObalsas Panevėžys
2023-05-11  Atviros Vyriausybės darbo grupės posėdis
2023-05-05 Socialinio verslo ir inovacijų forumas
2023-05-03 Visuotinio narių susitikimo metu patvirtinta 2022 metų veiklos ir finansų ataskaitos
2023-05-02 LR Vyriausybės Atviros Vyriausybės darbo grupės dirbtuvės
2023-04-27 Vilniaus Didžiojo universitete pristatyta tema „Kas yra NVO, kaip vyksta NVO įsitraukimas į teisėkūros procesus bei kodėl svarbus bendradarbiavimas su valstybinėmis institucijomis?”
2023-04-26 Nevyriausybinių organizacijų tarybos prie LR Vyriausybės posėdis
2023-04-25 Europos socialinio fondo agentūros organizuojamoja konferencija „Socialinės inovacijos šiandien ir rytoj: sprendimai bei galimybės“
2023-04-24 Visuotinis narių susirinkimas, kurio metu patvirtina bendras ​​Skaidrumo ir atskaitomybės standartas
2023-04-22 57-oji LiJOT Asamblėja
2023-04-18 #NVObalsas Šiauliai
2023-04-18 Pokalbis LRT laidoje „Laba diena, Lietuva“ dėl 1.2 % GPM paramos nevyriausybinėms organizacijoms
2023-04-14 Žinių Radijo „Atviras pokalbis” diskusija apie apie NVO veiklos skaidrumą bei nevyriausybininkų daromą įtaką politiniams sprendimas.  
2023-03-29 Susitikimas su LR Seimo ir Vyriausybės atstovais dėl Jungtinių tautų komiteto (CESCR) priimtų rekomendacijų Lietuvai
2023-03-27 Linkedist mokymai apie NVO komunikaciją
2023-03-15 Diskusija apie pilietiškumą ir naujos iniciatyvos „Pilietiškumo mokykla” pristatymas
2023-03-03 2021–2027 metų ES fondų investicijų programos stebėsenos komiteto posėdis
2023-02-27 Susitikimas su Seimo Pirmininke Pasaulinės NVO dienos proga
2023-02-22 Nevyriausybinių organizacijų tarybos prie LR vyriausybės posėdis
2023-02-21 Ateities komiteto organizuota spaudos konferencija „Lietuvos pažanga įgyvendinant Tarptautinį ekonominių, socialinių ir kultūrinių teisių paktą“ , kurioje su partneriais pristatyta NVO parengta šešėlinė ataskaita Jungtinių tautų komitetui (CESCR).
2023-02-07 Krašto apsaugos ministerijos inicijuota viešoji konsultacija su organizacijų atstovais dėl šaukimo į karo tarnybą modelio
2023-02-02 Susitikimas su LRS Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininku L.Kasčiūnu
2023-02-02 Susitikimas su LRS Socialinių reikalų ir darbo komiteto (SRDK) pirmininku J. Džiugeliu ir nevyriausybinių organizacijų atstovais
2023-01-12 #LT2050 strategijos Kelrodžio pažangos Lietuvos švietimo ir socialinėje politikoje formavimo dirbtuvės

2022

2022-12-21 Kaip užtikrinti bendruomenių atsparumą? Seminaras Lietuvos EURAG asociacijos bendruomenei
2022-12-20 Kaip užtikrinti NVO ir atsparumą? Socialiniai NVO pusryčiai: seminaras NVO
2022-12-13 Nacionalinės NVO koalicijos narių susitikimas
2022-12-08 Nacionalinis NVO forumas: diskusija apie dezinformaciją ir atsparumą
2022-12-07 Kaip užtikrinti vietos bendruomenių atsparumą? Seminaras Radviliškio miesto bendruomenėms
2022-12-05/06 Europos pilietinis forumas
2022-11-29 Kaip užtikrinti vietos bendruomenių atsparumą? Seminaras Raseinių miesto bendruomenėms
2022-11-24 Kaip užtikrinti vietos bendruomenių atsparumą? Seminaras Kėdainių miesto NVO: Kėdainių NVO forumas
2022-11-21 Valstybės pažangos tarybos posėdis dėl Lietuvos ateities scenarijaus 2050
2022-11-18 Kaip užtikrinti vietos bendruomenių atsparumą? Seminaras Vilniaus miesto bendruomenėms
2022-11-18 Nacionalinės NVO koalicijos narių komunikacijos mokymai
2022-11-17 Nacionalinės NVO koalicijos narių susitikimas
2022-11-15/16 Nacionalinių ir europinių nevyriausybinių organizacijų susitikimas „Europos Parlamento rinkimų 2024 m. belaukiant”
2022-11-14 Bendradarbiavimo sutarties su Vyriausiaja rinkimų komisija pasirašymas
2022-11-10/11 Europos piliečių akademija 2022
2022-10-29 56-oji LiJOT Asamblėja
2022-10-21 Valstybės pažangos strategijos „Lietuva 2050“ (LT2050) pirmosios dirbtuvės
2022-10-20 2021-2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos stebėsenos komiteto posėdis
2022-10-17 Nacionalinės NVO koalicijos atstovų susitikimas su LR Seimo Pirmininke
2022-10-11/12 Atviros Vyriausybės partnerystės (AVP) Europos regioninis susitikimas
2022-10-05 Nacionalinės NVO koalicijos narių susitikimas
2022-09-27 Susitikimas su Vyriausiaja rinkimų komisija dėl savivaldos rinkimų
2022-09-26 Diskusija apie socialinės lygybės perspektyvas, kuriant Lietuvos viziją 2050-iems metams
2022-09-14 NVO tarybos, veikiančios prie LR Vyriausybės, posėdis
2022-09-03 Diskusija „Nuo diskusijos bare iki įstatymo: kaip būti išgirstam?“, diskusijų festivalis „Būtent!“
2022-09-03 Diskusija „Kokios valstybės norime 2050-aisiais?“, diskusijų festivalis „Būtent!“
2022-08-24 Diskusija su moksleiviais apie rengiamą Valstybės pažangos strategiją Lietuva 2050
2022-06-28 European Civic Forum (ECF) Generalinė Asamblėja
2022-06-20 Diskusija „Ateities valdysena: kaip kurti klestinčią Lietuvą?
2022-06-20 NVO darbo grupės susitikimas Vyriausybės kanceliarijoje
2022-06-16 Apskrito stalo diskusija „Nevyriausybinių organizacijų projektų finansavimo galimybių gerinimas Šiaulių mieste:siektini teisinio reglamentavimo pokyčiai“
2022-06-14 Europos politikos studijų centro politikos seminaras „Implementing the National Recovery and Resilience Plans”
2022-06-10 Nacionalinės NVO koalicijos narių susitikimas
2022-05-27 Mokymai „Kova su dezinformacija karo metu: kaip užtikrinti NVO ir pilietinės visuomenės atsparumą“ Klaipėdoje
2022-05-23 Susitikimas su Seimo Pirmininke ir Trečiojo amžiaus universitetų atstovais apie dezinformacijos grėsmes ir atsparumą
2022-05-18 Valstybės pažangos tarybos posėdis
2022-05-18 Susitikimas su Seimo Pirmininke ir jaunimo organizacijomis apie dezinformacijos grėsmes ir atsparumo stiprinimą
2022-05-17 Diskusija „Kova su dezinformacija karo metu: kaip užtikrinti NVO ir pilietinės visuomenės atsparumą”
2022-05-14 Lietuvos Skautijos Pavasario šventė „Svečiuose pas skautą Joną”
2022-05-13 Seimo Ateities komiteto posėdis: Pilietinės visuomenės plėtros darbo grupės įsteigimas
2022-05-10 Nacionalinės NVO koalicijos narių susitikimas
2022-05-05 Nacionalinės NVO koalicijos atstovų susitikimas su Lietuvos Respublikos Seimo pirmininke
2022-04-26 Nacionaliniai lygybės ir įvairovės apdovanojimai
2022-04-25 Britų Tarybos 30 metų veiklos Lietuvoje renginys
2022-04-23 Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos (LiJOT) Asamblėja
2022-04-21 Nacionalinės NVO koalicijos visuotinis ataskaitinis narių susirinkimas
2022-04-19 Spaudos konferencija Seime „Kodėl svarbu skirti 1,2 proc. GPM paramą NVO?“
2022-03-23 Nevyriausybinių organizacijų susitikimas su Sveikatos apsaugos ministerijos atstovais dėl sveikatos priežiūros nuo karo nukentėjusiems asmenims
2022-03-22 Nevyriausybinių organizacijų ir SADM atstovų susitikimas dėl socialinės pagalbos pabėgėliams iš Ukrainos
2022-03-08 NVO atstovų susitikimas dėl pagalbos teikimo Ukrainos pabėgėliams bei šių procesų koordinavimo
2022-02-25 NVO tarybos, veikiančios prie LR Vyriausybės, posėdis
2022-02-25 Susitikimas su Vidaus reikalų ministerijos bei jaunimo atstovais iš Partnerių grupių prie Regionų plėtros tarybų dėl 2022 m. paskelbtų Jaunimo metų Lietuvoje
2022-02-11 Susitikimas su Europos Komisijos atstovais dėl 2022 metų teisinės valstybės principo taikymo ataskaitos
2022-02-03 Nevyriausybinių organizacijų atstovų bei Registrų centro atstovų susitikimas DĖL duomenų apie naudos gavėjus pateikimo į JADIS sistemos posistemį JANGIS
2022-02-03 Susitikimas-diskusija su Lietuvos Respublikos Prezidentu Gitanu Nausėda dėl infliacijos pasekmių šalinimo bei jos suvaldymo būdų
2022-01-27 Susitikimas su Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Socialinės apsaugos ir darbo, Finansų bei Energetikos ministerijų atstovais dėl išaugusių šildymo kainų bei galimų neigiamų pasekmių NVO sektoriui
2022-01-27 Nacionalinės NVO koalicijos narių susitikimas
2022-01-19 NVO tarybos, veikiančios prie LR Vyriausybės posėdis