Mūsų jau 17!

Mūsų jau 17!

Lietuvos socialinio verslo asociacija tapo asocijuotais Nacionalinės NVO koalicijos nariais!

Lietuvos socialinio verslo asociacija (LISVA) — tai nacionalinė socialinius verslus vienijanti skėtinė organizacija, aktyviai dalyvaujanti formuojant ir įgyvendinant socialinio verslo plėtros politiką Lietuvoje, atstovaujanti savo narius valstybinėse institucijose bei stiprinanti socialinio verslo srityje dirbančių organizacijų gebėjimus bei kompetencijas.

NVO koalicijos nariai džiaugiasi organizacijos plėtra bei galimybe atstovauti ir suvienyti dar platesnį spektrą nevyriausybinio sektoriaus atstovų.