NVO vaidmuo visuotinėje gynyboje
NVO ir visuotinė gynyba
Slide
previous arrow
next arrow

Advokacija

Visuotinė gynyba ir NVO

Projektai

NVO metinių ataskaitų teikimas

APIE MUS

Nacionalinė NVO koalicija – nacionalinių skėtinių nevyriausybinių organizacijų, vienijančių įvairiose viešosios politikos srityse veikiančias nevyriausybines organizacijas (NVO), bei nacionalinių NVO susivienijimas.

Nacionalinę nevyriausybinių organizacijų koaliciją sudaro 18 narių – nacionalinių bei nacionalinių skėtinių NVO, kurios jungia apie 3 000 NVO visoje Lietuvoje.

Koalicijos tikslas – sudaryti palankią aplinką nevyriausybinėms organizacijoms veikti viešojoje politikoje ir stiprinti pilietinės visuomenės dalyvavimą viešajame gyvenime.

© Nacionalinė NVO koalicija

NAUJIENOS