NVO vaidmuo visuotinėje gynyboje
Metinės NVO ataskaitos
NVO ir visuotinė gynyba
Slide
previous arrow
next arrow

Advokacija

Visuotinė gynyba ir NVO

Projektai

NVO metinių ataskaitų teikimas

APIE MUS

Nacionalinė NVO koalicija – nacionalinių skėtinių nevyriausybinių organizacijų, vienijančių įvairiose viešosios politikos srityse veikiančias nevyriausybines organizacijas (NVO), bei nacionalinių NVO susivienijimas.

Nacionalinę nevyriausybinių organizacijų koaliciją sudaro 17 narių – nacionalinių bei nacionalinių skėtinių NVO, kurios jungia per 3000 NVO visoje Lietuvoje ir kurių veikloje narystės pagrindu dalyvauja daugiau kaip 500 tūkstančių gyventojų.

Koalicijos tikslas – sudaryti palankią aplinką nevyriausybinėms organizacijoms veikti viešojoje politikoje ir stiprinti pilietinės visuomenės dalyvavimą viešajame gyvenime.

© Nacionalinė NVO koalicija

NAUJIENOS