NVO įtraukimas į naująją civilinės saugos sistemą

NVO įtraukimas į naująją civilinės saugos sistemą

Lapkričio 9 d. vykusiame LR Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto posėdyje buvo svarstytas naujojo Civilinės saugos įstatymo projektas (nuoroda: http://bit.ly/3tlRG1Q).

Posėdžio metu buvo pilnai ar iš dalies pritarta beveik visiems Nacionalinės NVO koalicijos pateiktiems siūlymams dėl NVO įtraukimo į krizių valdymą ir prevenciją.

Svarus NVO indėlis sprendžiant COVID-19, pabėgėlių ir kt. kriziniu laikotarpiu kylančius klausimus įrodė, kaip svarbu yra užtikrinti tinkamą organizuotos pilietinės visuomenės įtraukimą bei skaidrų ir efektyvų valstybės institucijų ir NVO sektoriaus bendradarbiavimą.

Sekantis žingsnis – projekto svarstymas ir priėmimas Seime.

Dėkojame Seimo nariams už palaikymą ir tikimės šių pataisų priėmimo Seimo plenarinės sesijos metu.