#NVObalsas Šiauliuose: susitikimas su Šiaulių mieste veikiančiomis NVO

#NVObalsas Šiauliuose: susitikimas su Šiaulių mieste veikiančiomis NVO

Ką galime kartu nuveikti, kad NVO Šiauliuose būtų dar stipresnės, o į jų siūlymus bei poreikius atsižvelgiama?

Apie tai gegužės 12 d. kartu su Koalicijos nariais Nacionalinė kūrybinių ir kultūrinių industrijų asociacija, Nacionalinis skurdo mažinimo organizacijų tinklas, Lietuvos vietos bendruomenių organizacijų sąjunga, NVO teisės institutas, Švietimo NVO tinklas lankėmės Šiauliuose ir diskutavome su daugiau nei 40 veikiančių NVO atstovų. Apskrito stalo diskusiją keitė susitikimas su Šiaulių m. savivaldybės tarybos nariais ir administracijos darbuotojais

Krizinės situacijos — karas, pabėgėliai, pandemija — įrodė didžiulę NVO galią. Bet ar jos jaučiasi reikalingos krizėms atslūgus? Su kokiomis kasdienėmis problemomis susiduria? Kokių sprendimų reikia tam, kad užtikrinti NVO veiklų tęstinumą ir stiprinimą visose srityse? Kaip užtikrinti glaudesnį bendradarbiavimą?

Atsakymų į šiuos klausimus dar neturime, bet tai įrodo būtinybę stiprinti tiek NVO sektorių regionuose bei tarpinstitucinį bendradarbiavimą.

Dėkojame Nacionalinės NVO koalicijos nariams bei Šiaulių NVO atstovams, kurie dalyvavo susitikime. Apibendrinę rezultatus, pasitarsime, kokių priemonių labiausiai reikia ir tęsime advokaciją tam, kad NVO situacija Šiauliuose būtų palankesnė ir atviresnė.

Iniciatyva vykdoma įgyvendinant SADM projektą „Įtraukimas. Bendradarbiavimas. Įgalinimas. Advokacija.“

Nuotraukų autorė Kamilė Mušauskienė.