Rudens darbų sezono pradžia – narių susitikimas

Rudens darbų sezono pradžia – narių susitikimas

Rugsėjo 7 dieną įvyko Nacionalinės NVO koalicijos narių posėdis, kurio metu buvo aptarti aktualiausi nevyriausybinio sektoriaus klausimai.

Susitikimo metu nariai palietė keletą svarbių NVO advokacijos temų:

  • Keičiamas LR Savanoriškos veiklos įstatymo projektas, kuriuo siekiama ne tik didinti įvairaus amžiau grupių savanorių įsitraukimą į organizacijų veiklas, bet ir efektyvini savanoriškos veiklos mechanizmo procesus;
  • Taip pat rengiami LR krizių valdymo ir civilinės saugos įstatymo poįstatyminiai teisės aktai, kur numatomas NVO vaidmuo valstybės krizių valdymo procesuose.
  • Apžvelgti svarbiausi LR Seimo Rudens sesijos svarstomi teisės aktai, aktualūs nevyriausybiniam sektoriui.
  • Posėdyje aptartas pasirengimas artėjančiam 2024 m. NVO finansavimo laikotarpiui.
  • Pristatyti svarbiausi NVO koalicijos ir jų narų darbai bei numatomas veiklos šį rudenį.

Posėdyje Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (SADM) NVO plėtros skyriaus vadovė Aurelija Olendraitė supažindino dalyvius su aktualijomis, atsakė į kilusius klausimus.

Susitikimas yra Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įgyvendinamo projekto „Įtraukimas. Bendradarbiavimas. Įgalinimas. Advokacija.” dalis.