NVO tarybos posėdis

NVO tarybos posėdis

2022 m. vasario 25 d. įvyko NVO tarybos, veikiančios prie LR Vyriausybės, posėdis. Posėdžio metu pristatyta:
– Projektas „Savaplatforma“;
– Informacija apie koordinuojamus veiksmus dėl Ukrainos situacijos ir esamas/reikalingas NVO prisidėjimas bei pagalba;
– Jaunimo metai ir planuojamos veiklos. Už įgyvendinimą atsakingas Jaunimo reikalų departamentas prie SADM, prisideda LiJOT ir kitos organizacijos;
– Savanorystės metų plano įgyvendinimas;
– Krašto apsaugos ministerijos Pilietinio pasipriešinimo strategija;
– Šildymo subsidijos;
– Viešosios naudos tvarkos aprašo pirminis projektas.
Taip pat iškelti klausimai dėl NVO konkursų.
Visi NVO tarybos posėdžių protokolai skelbiami viešai – su jais galite susipažinti čia.